Jak opodatkować pomoc drogową?

Jak opodatkować pomoc drogową?

Jak opodatkować pomoc drogową? Założenie działalności gospodarczej i świadczenie usług z zakresu pomocy drogowej jest stosunkowo proste. Niemniej jednak większy problem sprawia kwestia opodatkowania dochodów oraz podatek VAT. Jak opodatkować firmę, która świadczy usługi pomocy drogowej? Odpowiadamy.

Jak opodatkować pomoc drogową – podatek dochodowy dla osób prawnych

Na początek zajmijmy się kwestią opodatkowania firm, które zostały utworzone w formie spółek prawa handlowego. Te bowiem nie mają dużego wyboru, jeśli chodzi o sposób opodatkowania dochodów. Ściślej rzecz ujmując, nie mają one właściwie żadnego wyboru. Muszą bowiem opodatkować dochody według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Inaczej mówiąc, będą płaciły one podatek CIT. Jak wygląda konstrukcja tego podatku? Otóż od osiągniętych przychodów możemy odliczyć koszty ich uzyskania. Muszą one być zgodne z definicją kosztów, która znajduje się w ustawie. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%. Niektóre firmy mogą oczywiście płacić CIT według stawki obniżonej, która na dzień dzisiejszy wynosi 9%. Niemniej jednak aby móc wykorzystać stawkę preferencyjną, należy spełnić kilka, ustawowych warunków. Co ważne, spółki prawa handlowego nie mogą wybrać innego sposobu na opodatkowanie swoich dochodów. W zdecydowanie lepszej sytuacji są osoby fizyczne, które zakładają działalność gospodarczą. One mają znacznie szerszy wybór.

Jak opodatkować pomoc drogową – podatek dochodowy PIT

Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek osobowych możemy dokonać na kilka sposobów. Wśród propozycji nie znajdziemy jednak karty podatkowej. Ten sposób opodatkowania przeznaczony jest bowiem dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi jedynie dla ludności. Tymczasem np.  pomoc drogowa Warszawa 24h z założenia świadczy usługi również dla firm. Dlatego też z karty podatkowej skorzystać nie możemy. Niemniej jednak mamy do wyboru na przykład ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jego ideą jest to, że nie płacimy podatku od dochodów, a jedynie od osiągniętych przychodów. Nie mamy więc prawa do odliczenia prawie żadnych kosztów – wyjątek stanowią tutaj składki ZUS. Zachęcająca jest jednak preferencyjna stawka podatku, która wynosi 8,5%. Zanim jednak zdecydujemy się na taką formę opodatkowania, musimy wstępnie oszacować koszty, jakie będziemy ponosić. Jeśli będą one wysokie, to ryczałt nie będzie dla nas opłacalny. Kolejnym sposobem opodatkowania dochodów są zasady ogólne. Na ich podstawie opodatkowana jest większość ludności, a tym osoby, które osiągają dochody z umowy o pracę. Stawki podatku są dwie: pierwsza z nich wynosi 17%, druga zaś 32%. Opodatkowani według pierwszej stawki jesteśmy, gdy nasze dochody nie przekraczają progu podatkowego, który obecnie wynosi około 85 tysięcy złotych. Jeżeli jednak przekroczymy próg podatkowy, musimy opodatkować dochody według drugiej stawki. Niestety, nie jest to już zbyt opłacalne. Z zasad ogólnych najchętniej korzystają osoby, które rozliczają się wraz z małżonkiem bądź którym przysługuje szereg różnych ulg podatkowych. Ostatnią metodą opodatkowania jest podatek liniowy. Swoją konstrukcją bardzo przypomina podatek CIT. Stawka podatku jest taka sama i wynosi 19%. Zarówno w przypadku zasad ogólnych, jak i podatku liniowego, mamy prawo odliczać koszty podatkowe od przychodów. Niemniej jednak w przypadku podatku liniowego tracimy prawo do wielu ulg czy rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Kusząca jest jednak stała stawka podatku, która nie zależy w żadnym stopniu od osiąganych dochodów.

Podatek VAT dla pomocy drogowej

Bardzo dyskusyjną kwestią w przypadku opodatkowania pomocy drogowe, jest podatek VAT. Powodem jest fakt, iż usługi pomocy bywają podciągane pod zwolnienie z opodatkowania. Niektórzy próbują udowadniać, iż są to swego rodzaju usługi doradcze, które w pewnych przypadkach podlegają zwolnieniu z VAT. Niestety, w przypadku świadczenia usług z zakresu autopomocy drogowej, takie zwolnienie nie przysługuje. Już od wielu lat kwestionowały je organy podatkowe. Ostatecznie jednak samo Ministerstwo Finansów postanowiło bliżej przyjrzeć się sprawie. W wydanej interpretacji jasno określiło, że usługi z zakresu Assistance nie mogą podlegać zwolnieniu z VAT. Każdy, kto stosuje owe zwolnienie, popełnia błąd i naraża się tym samym na konsekwencje. Podatnicy, aby obniżyć nieco swoje zobowiązania, próbują znaleźć przepisy, które pozwalałyby im zastosować stawki preferencyjne VAT. Niemniej jednak tutaj również muszą uważać, ponieważ organy podatkowe stoją na stanowisku, że usługi pomocy drogowej muszą być opodatkowane według stawki podstawowej. Ta zaś wynosi 23%. Gdy obowiązywały niższe stawki VAT, Ministerstwo Finansów wydało interpretację podatkową, w myśl której usługi pomocy drogowej należało opodatkować stawką 22%. Dziś jednak stawki VAT są nieco wyższe, niemniej jednak nadal stosujemy tutaj stawkę podstawową.

Podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej nigdy nie są proste i klarowne. Niemniej jednak powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby właściwie rozliczać się z fiskusem. W przeciwnym razie narażamy się na niemałe konsekwencje finansowe.