Jaki jest najdłuższy możliwy okres udzielania licencji na międzynarodowy transport drogowy?

Jaki jest najdłuższy możliwy okres udzielania licencji na międzynarodowy transport drogowy?

Zdobycie licencji na transport międzynarodowy stało się w obecnych czasach bardzo pożądaną kwestią, ponieważ dzięki uzyskaniu takiego dokumentu istnieje możliwość zdobycia lepszej pracy i większych zarobków. Jest szerokie grono osób, które stara się o uzyskanie takiej licencji i właśnie z tego powodu postanowiliśmy przedstawić Państwu kilka kluczowych informacji odnoszącej się do tej tematy, a przede wszystkim do tego, na jaki okres taki dokument jest wydawany. Zapraszamy!

Co należy rozumieć przez licencję na transport międzynarodowy?

Przez licencję na transport międzynarodowy należy rozumieć przede wszystkim nic innego, jak dokument który uprawnia do przewozu osób i rzeczy na terenie wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Dokument taki jest również nazywany licencją wspólnotową. Aczkolwiek należy pamiętać, że licencja na transport międzynarodowy nie jest wydawana wszystkim podmiotom, bowiem do tego celu trzeba spełnić pewne kryteria. Do kryteriów tych trzeba zaliczyć przede wszystkim takie aspekty jak:

  • nieposzlakowana opinia podmiotu wnioskującego o uzyskanie licencji na transport międzynarodowy
  • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu przewoźnika, aby w sposób legalny móc pracować w tym zawodzie również w innych państwach członkowskich
  • wniesienie opłaty od wniosku o uzyskanie licencji o transport międzynarodowy
  • jak również podmiot, który wnioskuje o uzyskanie takiej licencji powinien posiadać obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej

Czas, na jaki wydawana jest licencja o transport międzynarodowy

Jeżeli chodzi o kwestię czasu, na jaki jest wydawana licencja o transport międzynarodowy to trzeba powiedzieć, iż taki dokument można uzyskać zarówno na okres 5 lat, jak i okres 10 lat. Oczywiście czas, na jaki zostanie wydana licencja zależy wyłącznie od jednej kwestii, a jest nią wniesienie odpowiedniej kwoty za składany wniosek. Dlatego, jeżeli chcemy, aby udzielono nam licencji o transport międzynarodowy na czas 10 lat to będziemy zobowiązani do wniesienia opłaty w wysokości 8 tysięcy złotych. Aczkolwiek, jeżeli nie jesteśmy w dysponowaniu takiej dużej kwoty to możemy zdecydować się na licencję na okres 5 lat. Licencja o transport międzynarodowy na okres 5 lat kosztuje nie więcej niż 4 tysiące złotych. Oczywiście musimy liczyć się też z tym, że po wygaśnięciu tego okresu będziemy musieli ponieść inny koszt związany z wypisem z licencji. W przypadku licencji na okres 5 lat koszty wypisu będzie wynosił 440 złotych, a w przypadku licencji wydanej na okres 10 lat, koszty wypisu będzie wynosił 880 złotych.

Zobacz, co usprawnia transport międzynarodowy:

Jak wyglądają wszystkie terminy odnoszące się do realizacji licencji o transport międzynarodowy?

Jeżeli chodzi o wszystkie terminy odnoszące się do realizacji licencji o transport międzynarodowy to należy powiedzieć przede wszystkim, iż cała procedura z tym związana będzie wymagała w szczególności rzetelnego spełnienia różnorodnych formalności, które są bardzo wnikliwie sprawdzane przez pracowników urzędów. Trzeba również pamiętać o tym, iż nawet najmniejszy błąd będzie skutkować odrzuceniem wniosku i koniecznością rozpoczęcia całego procesu od początku, a to z kolei będzie wiązało się z wydłużeniem wszystkich terminów. Dlatego też, każde ubieganie się taką licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie powinno trwać dłużej niż trzydzieści dni, ponieważ termin ten został określony ustawowo w polskim systemie prawnym. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze również to, że każde starostwo prowadzi swój własny system pracy, w którym przyjdzie wnioskować o wydanie tego dokumentu. Wobec tego możemy się spodziewać, iż jedno starostwo wyda nam taką licencję na przykład w terminie 7 dniu od dnia złożenia wniosku, a inne starostwo taki dokument wyda nam na przykład po upływie 25 dni. Dlatego na takie zjawisko trzeba być w dużym stopniu przygotowanym. Trzeba też pamiętać o tym, iż na tym konkretnym etapie urzędy odpowiedzialne za rozpatrywanie takich typu spraw, starają się działać w sposób sprawny oraz szybki, jak również wszystkie terminy zamykają się w większości przypadków nawet w terminie czternastu dni. Trochę inaczej wygląda wydanie licencji, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą prowadzoną poza granicami naszego kraju. Bowiem w takiej sytuacji trzeba w pierwszej kolejności skupić się dodatkowo nad uzyskaniem licencji wspólnotowej. Wobec tego, wszystkie osoby, które zainteresowane wydaniem takiej licencji powinny się w tym celu zgłosić nigdzie indziej, jak do GITD. Oczywiście należy też dodać, iż w większości przypadków rozpatrywanie takiego wniosku o uzyskanie licencji wspólnotowej nie powinno trwać dłużej niż trzydzieści dni. Aczkolwiek mogą zdarzyć się również takie sytuacje, podczas których rozpatrywanie wniosku o wydanie licencji wspólnotowej może zająć nawet sześćdziesiąt dni. Natomiast ta druga możliwość występuje na szczęście stosunkowo rzadko i w bardzo nielicznych przypadkach. W szczególności w takich, jeżeli podmiot zainteresowany zdobyciem takiej licencji nie dostarczył w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.