Fizjoterapia dla osób po wypadkach

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia losowe, które odbijają się  na zdrowiu osób  poszkodowanych. Wielu z nich potrzebuje pomocy medycznej i rehabilitacji, aby powrócić do pełnego zdrowia. Skutkiem wypadków może być niepełnosprawność.  Nawet przy typowych obrażeniach uczestnik wypadku może cierpieć fizycznie i psychicznie. Właściwa terapia to odpowiednia pomoc. Finansowanie leczenia ofiar wypadków, powinno być pokrywane z ubezpieczenia sprawcy. 

Powypadkowe uszkodzenia kręgosłupa

Obrażenia powypadkowe powodują unieruchomienie i hospitalizację, wyłączają z życia zawodowego i oznaczają ograniczenie mobilności – możliwości poruszania się i przemieszczania w dowolne miejsce. Jednym z najczęstszych urazów powypadkowych są uszkodzenia kręgosłupa, np.: odcinka szyjnego, piersiowo-lędźwiowego, a nawet całego kręgosłupa i złamania miednicy. Konieczna jest operacja i bardzo długa rehabilitacja, która może być realizowana pod okiem fizjoterapeuty. Osoby z uszkodzeniami kręgosłupa mają problemy z chodzeniem, staniem i siedzeniem.
W wielu przypadkach powrót do chodzenia jest niemożliwy, a
fizjoterapia ma na celu poprawienie jakości życia poszkodowanego, np.: zapobieganie odleżynom, czy bolesnym skurczom. Fizjoterapia powypadkowa zaczyna się od próby zminimalizowania bólu. Niestety, rehabilitacja dostępna przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest bardzo ograniczona i niewystarczająca, a do tego bardzo odległa w czasie.  W przypadku urazów po wypadku najważniejsze jest jak najszybsze rozpoczęcie fizjoterapii.

Inne możliwości finansowania rehabilitacji po wypadku

Polacy doskonale wiedzą, że świadczenia zdrowotne dostępne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie są wystarczające, a czas oczekiwania to nawet kilka lat.  Osoby, które mają możliwość wykupienia w pracy ubezpieczeń prywatnych dla siebie i rodziny korzystają z tej opcji. Sporo osób decyduje się na zakup dodatkowego ubezpieczenia indywidualnie.  Zazwyczaj dość szybko okazuje się, że dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne zwiększa dostęp do lekarzy- specjalistów w ramach firmy medycznej i placówek współpracujących. W sytuacji urazów powypadkowych dodatkowe ubezpieczenie to wybawienie i możliwość niemal natychmiastowego skorzystania z fizjoterapii. Konsultant telefoniczny wskazuje miejsce, gdzie możliwe jest skorzystanie z takich świadczeń. W zależności od wariantu ubezpieczenia wiele zabiegów darmowych lub za niewielką dopłatą, która i tak później może zostać zwrócona.  Warto wiedzieć, że pomoc w odzyskaniu zdrowia ofiary wypadku, w tym fizjoterapia może sfinansowana z ubezpieczenia sprawcy. Każdy kierowca musi wykupione ubezpieczenie OC. Rehabilitacja jest finansowana z ubezpieczenia. Fizjoterapia jest w tym wypadku darmowa dla poszkodowanego, a rozliczenie świadczenia odbywa się  pomiędzy ubezpieczycielem a placówką rehabilitacyjną, z którym towarzystwo ubezpieczeniowe ma podpisaną umowę. W przypadku dodatkowego ubezpieczenia, w zależności od wariantu, firma medyczna może zorganizować przewóz poszkodowanego do ośrodka rehabilitacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach nawet zakwaterowanie osoby towarzyszącej.  Pacjent zawsze ma możliwość fizjoterapii prywatnej w dowolnym ośrodku i bez kolejek. Rehabilitację prywatnie można rozpocząć z dnia na dzień, co zwiększa jej skuteczność i skraca okres niezdolności do pracy.

 

Intensywne oddziaływanie terapeutyczne

Fizjoterapia powypadkowa https://kursy-fizjoterapia.eu/– to intensywne oddziaływanie terapeutyczne. Jej przywrócenie organizmu do stanu przed wypadkiem lub przynajmniej przywrócenie sprawności umożliwiającej względnie samodzielne życie. Kompleksowa rehabilitacja to nie tylko ćwiczenia fizyczne i masaże, ale także pomoc neurologa, logopedy, czy psychologa. Musi być zaplanowana indywidualnie i dostosowana do obrażeń i stanu zdrowia pacjenta. Plan fizjoterapii ustalany jest wspólnie z poszkodowanym na podstawie oceny jego możliwości fizycznych. Rehabilitacja po wypadku to proces długotrwały. Faza najwcześniejsza to zwykłe ćwiczenia w odciążeniu oraz  elektrostymulacja odtwarzająca siłę mięśni.  Pacjent powinien powiadomić  fizjoterapeutę o wszystkich ostatnio przebytych chorobach i schorzeniach przewlekłych oraz o stosowanych lekach. Bardzo ważna jest przyjazna atmosfera podczas fizjoterapii i motywowanie do ćwiczeń. Wypadek i utrata sprawności to wydarzenie traumatyczne, które może doprowadzić do zobojętnienia, obniżenia samooceny, zachowań agresywnych wobec bliskich i personelu medycznego, a nawet do depresji.  Dlatego podczas rehabilitacji powypadkowej bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne i dbanie o dobry stan psychiczny osoby poszkodowanej w wypadku.  Dobra motywacja i wiara w odzyskanie sprawności to klucz do sukcesu i odzyskania sprawności.

Polecamy uwadze:

Wypadek komunikacyjny to duży stres i ogromne ryzyko utraty zdrowia. Wcześnie rozpoczęta fizjoterapia ułatwia powrót do zdrowia i do codziennych ulubionych aktywności.  Konieczna jest współpraca pacjenta i jego rodziny z fizjoterapeutą oraz wspieranie przez bliskich osoby poddanej rehabilitacji.