Jak zrobić transkrypcje wywiadów?

Jak zrobić transkrypcje wywiadów?

Jak zrobić transkrypcje wywiadów? Słowo transkrypcja pochodzi z języka łacińskiego (transcriptio) i oznacza po prostu przepisywanie. W związku z tym transkrypcje polegają na przepisywaniu odtwarzanych nagrań video lub audio, zwykle w dokumentach tekstowych.

Rodzaje transkrypcji

Wskazuje się na dwa główne typy transkrypcji: standardową oraz pełną (dosłowną). Pierwsza to edytowany zapis wypowiedzi, w którym zostają pominięte wszystkie zbędne elementy (pauzy, zająknięcia, westchnienia). Kluczowy jest jednak sens wypowiedzi, który należy zachować, mimo wprowadzanych zmian. Natomiast transkrypcje dosłowne polegają na wiernym przepisaniu słyszanych treści, nawet z uwzględnieniem błędów językowych, wtrąceń i odgłosów. Większość zleceniodawców decyduje się na zamówienie transkrypcji standardowej, która wymaga od transkrybenta więcej pracy, ale też pewnych kwalifikacji. Celem każdej transkrypcji jest oddanie sensu wypowiedzi. Edytowanie jej pozwala stworzyć bardziej zrozumiały i łatwiejszy w odbiorze przekaz.

Czym jest transkrypcja wywiadu?

Transkrypcja wywiadu to inaczej jego przepisanie. Wywiad jest najczęściej dostępny w formie audio, rzadko w formie video. Transkrybent odtwarza zapis dźwiękowy i jednocześnie wykonuje jego zapis tekstowy. Zwykle na nagraniu słychać dwa głosy. Jeden należy do moderatora, czyli osoby prowadzącej wywiad, a drugi do respondenta, który udziela odpowiedzi. Wbrew pozorom przepisywanie rozmowy wcale nie jest trudniejsze niż zapisywanie monologu. Problemy zaczynają się w przypadku wywiadu grupowego, czyli wtedy, gdy biorą w nim udział więcej niż dwie osoby. 

Rodzaje wywiadu

Specjaliści wyróżniają jednak trzy główne rodzaje wywiadu, do których należą:

  • wywiad pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interviews, IDI),
  • wywiad częściowo ustrukturyzowany (ang. Semi-Structured Interview, SSI),
  • wywiad focusowy (ang. Focus Group Interview, FGI).

Każdy z nich charakteryzuje się własną specyfiką, która przekłada się na późniejszą pracę transkrybenta. 

Jak zrobić transkrypcję wywiadu?

Jak zrobić transkrypcje wywiadów?
Jak zrobić transkrypcje wywiadów?

Niektórzy mogliby powiedzieć, że do przeprowadzenia transkrypcji wywiadu niezbędne są słuchawki, odpowiedni program do odtwarzania nagrań audio na komputerze i dokument tekstowy. Rzadko jednak praca osoby zajmującej się przepisywaniem wywiadów wygląda w ten sposób. Przede wszystkim trudno wykonać całą pracę przy jednym odsłuchaniu, w dodatku bez żadnych przerw. Wraz z doświadczeniem i liczbą zapisanych transkrypcji wzrasta umiejętność szybkiego pisania, a także skracanie przerw i wydłużanie czasu pracy.

Wraz z biegiem czasu wzrasta zatem produktywność, która w tym przypadku oznacza liczbę zzs (znaków ze spacją) zapisaną w ciągu minuty. Jako ciekawostkę można dodać, że istnieje również opcja tworzenia transkrypcji w czasie rzeczywistym, co określane jest jako transkrypcja symultaniczna. Wracając jednak do techniki pracy, to należy podkreślić, że nadrzędnym zadaniem transkrybenta jest oddzielenie wypowiedzi moderatora od kwestii respondenta. Wypowiedz moderatora można zapisać pogrubioną czcionką, aby z łatwością można było znaleźć zadane pytania.

Podobnie jak w przypadku przepisywania innego rodzaju nagrań, tak również w tym przypadku konieczne są znaczniki czasowe. Znaczniki zazwyczaj występują co 10 minut, ale wszystko uzależnione jest od długości konkretnego wywiadu.  W przypadku krótszego wywiadu znaczniki czasowe mogą występować co 5 minut. W związku z tym warto omówić tę kwestię z klientem przed rozpoczęciem pracy. Warto poznać jego wymagania, jak i oczekiwania względem powierzonego zlecenia. To ułatwi pracę transkrybenta i pozwoli uniknąć żmudnych poprawek czy obustronnych rozczarowań współpracą.

Transkrypcje wywiadu – które czynniki mają wpływ na szybkość pracy?

Na szybkość, ale również efektywność pracy wpływ ma wiele czynników. Pierwszym i najważniejszym jest oczywiście doświadczenie. Nic w tym dziwnego, że osobom początkującym w tym obszarze zapisanie krótkiej transkrypcji zajmuje zdecydowanie więcej czasu niż doświadczonym transkrybentom. Kolejne czynniki dotyczą poza osobowych właściwości i skupiają się przede wszystkim na kwestiach technicznych. W tej grupie należy podkreślić przede wszystkim znaczenie jakości nagrania, która bezpośrednio przekłada się na szybkość pracy.

W przypadku nagrań wysokiej jakości, stworzenie pliku tekstowego nie jest trudnym zadaniem. Im słabsza jakość, tym bardziej czasochłonna jest transkrypcja. Przerwy są dłuższe, konieczne jest powracanie do problematycznych fragmentów, co wydłuża okres pracy. Innym czynnikiem jest liczba uczestników biorących udział w wywiadzie. Jak wiadomo, im więcej osób uczestniczących w nagraniu, tym większy stopień skomplikowania. Automatycznie zostaje też wydłużony czas pracy. Problem narasta, gdy uczestnikami wywiadu są osoby tej samej płci (tylko mężczyźni lub tylko kobiety) albo przerywają sobie w trakcie mówienia.

Na długość pracy wpływa również tematyka wywiadu. Specjalistyczne branże wymagają pewnej wiedzy, której może nie posiadać osoba wykonująca transkrypcję. Z pomocą przychodzi wtedy internet. Sprawdzania informacji wymaga jednak dodatkowego czasu.